Експерти

Во Градежништво

Добредојдовте во ГЕИНГ ДОО Скопје, компанија посветена на пружање на комплетни инженеринг решенија веќе 25 години.
Ние изработуваме комплетни инженеринг решенија базирани на услуги од повеќе области на Градежништвото. Заедно со богатото искуство и знаење што го поседуваат нашите инженери, ГЕИНГ ДОО Скопје нуди комплетни консултантски услуги.

Менаџмент на Квалитет

             

Во ГЕИНГ ДОО Скопје веруваме дека пристапот кон квалитетот кој го има нашиот менаџмент тим и нашите вработени, користи и на нашата компанија и на нашите клиенти. Ние се грижиме за квалитетот на услугите.


EXCELLENCE IN ENGINEERING

Инженери со разновидна наобразба, експертиза и искуство, но со исто високо ниво на професионализам.
Успешен деловен систем со интегриран сет на стандарди кои гарантираат посакуван исход на процесите.
Инженерскиот пристап и системот во целина, овозможуваат високо ниво на мерливо задоволство кај клиентите.
27 ГОДИНИ
ИСКУСТВО
150 ОВЛАСТЕНИ
ИНЖЕНЕРИ
158ПРОФЕСИОНАЛНИ
ЛИЦЕНЦИ

Новости / Објави во медиуми

  • 29 Ноември 2018

    ГЕИНГ - дел од X Conference AEIP APENA EFIB ECOMED

  • 10 Јули 2018

    Bacchus добива поттик на Балканот

  • 30 Октомври 2017

    ГЕИНГ @ Десетто советување на МАКО СИГРЕ