ГЕИНГ @ 4ти Конгрес за брани

Во период од 28-29 септември 2017 година во Струга се одржа 4-ти Конгрес за брани во организација на Здружението Македонски комитет за големи брани. На овој конгрес нашата компанија зеде учество со реферат и презентација на тема “Изведена состојба на брана Матка”.